ഇടവകയിൽ വിശുദ്ധ മാർത്തോമ്മാ ശ്ലീഹായുടെ ദുഖ്‌റോനോ പെരുന്നാൾ ഭക്തി നിർഭരമായി ആചരിച്ചു . വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കു ബാംഗ്ലൂർ ഭദ്രാധിസനാധിപൻ ഡോ. എബ്രഹാം മാർ സെറാഫിം മുഖ്യ കാർമ്മികത്വവും, ഇടവക വികാരി ഫാ. ജോൺ കെ. ജേക്കബ് സഹ കാർമ്മികത്വവും വഹിച്ചു. പള്ളിക്കു ചുറ്റും പ്രദക്ഷിണവും നേർച്ച  വിളമ്പും  നടത്തി.
DEC 2017


IMG_6422 IMG_6423 IMG_6425 IMG_6426 IMG_6428 IMG_6429 IMG_6430 IMG_6431 IMG_6432 IMG_6434 IMG_6436 IMG_6437 IMG_6444 IMG_6446 IMG_6447 IMG_6448 IMG_6449 IMG_6450 IMG_6451 IMG_6454 IMG_6458 IMG_6464 IMG_6468 IMG_6472 IMG_6475


Parumala Thirumeni
Biography
Memorable Speech
Quotes & Qualities
Miracle Events
Our Church
Church History
Malankara Sabha
Church Dioceses
Our Parish
Managing Committe
Charity Committe
Parish Directory
Our Diocese
History
Projects
Glorious Gregorios
Organisations
Sunday School
OCYM
Marthamariyam
Samajam
MGOCSM
Members Zone
Silver Jubilee
Catholicate Centenary
Celebrations
HG Job Mar Phelexenos
Memorial Education Award
Gregorian
Prayer Request
Photo Gallery
Devotional Songs
Church Links
X'tain Communities
Othodox Churches
About UAE
About Sharjah
About Kerala
Contact Us
Contact Address
Location Map
Location Map
(Google)

© 2018 GulfParumala.com - GulfParumala.net All rights reserved. St. Gregorios Orthodox Church, Sharjah, UAE.